Homeisolationamt Services

रैपीड एंटीजन टेस्ट सेंटर 

डॉ.गिरीश गोहाड पैथालॉजी लैब (झेनिथ हॉस्पिटल)

          

विक्की – 7620496864

         

रोशन – 9921131194

         

राजेश -  9823195153

मनपा शाला  विलास नगर 

डॉ.पाथबागे 

मो.नं. 9422843102

पीडीएमसी

डॉ.प्रविन दलवी 

मो.नं. – 9359087586 / 9561446882

covid-19-research.jpg

आरटीपीसीआर टेस्ट सेंटर

 पीडीएमसी  :- डॉ.प्रविन दलवी  - मो.नं. – 9359087586 / 9561446882

डॉ.गिरीश गोहाड पैथालॉजी लैब (झेनिथ हॉस्पिटल) :-

          विक्की – 7620496864

          रोशन – 9921131194

          राजेश -  9823195153

कोविड हॉस्पिटल यादी

  • सुपर स्पेशालीटी (डफरीन हॉस्पिटल च्या मागे, श्रीकृष्ण पेठ, अमरावती

  •  बेस्ट हॉस्पिटल (वलगाव रोड, अमरावती ) :- डॉ.सोहम बारी - मो.नं. 8805917299

  •  दयासागर हॉस्पिटल (कॅम्प रोड,हॉटल महफिल इन ) डॉ.रचिता  - मो.न.९९२२४२१९७९

  •  झेनिथ-महेश भवन कोविड हॉस्पिटल (बडनेरा रोड,अमरावती) डॉ.नीरज राघानी - मो.न.7774055140, डॉ. अरुन हरवानी - मो.नं 9823170639

  • डॉ.बख्तार हॉस्पिटल (बर्फ कारखान्या जवळ, राजापेठ) डॉ.विजय बख्तार –मो.नं. ९८२३०३५४८८ डॉ.सुनिल शर्मा – मो.नं. ९२२६९६४०३२, ०७२१-२६७८०६२ / २६७७४६६

  • महावीर –प्राईम पार्क कोविड सेंटर (जुना बायपास रोड एमआयडीसी ) – डॉ.रोहीत चोरडीया - मो.नं.९४२३४३५८७५ / ९८९११४५९०६ /०७२१-२९५०१०१/१०२

  • डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (होटल रंगोली पर्ल, नवाथे चौक ) डॉ.स्वप्नील उभाड – मो.नं. ९३७०१००२३६ / ९७३०७७२१०६ / ९९७०१६७६७२

  •  डॉ.राजेन्द्र गोड कोविड हॉस्पिटल (मार्डी रोड) मो.नं. ९८२३३४२३८०४/ ९५११७८९२०८

मनपा आयसोलेशन दवाखाना (दशहरा मैदान) :- डॉ.गुल्हाने – 8698353653

मनपा शाळा (नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन जवळ) :- डॉ.फिरोज खान – 8329726322