Amravati Muncipal Corporation Home Isolation Platform Registration Form

गृहविलगीकरण अर्ज डाऊनलोडयेथून करावा व संपूर्ण अर्ज भरून अपलोड करावा 

गृहविलगीकरण अर्ज

रुग्णांचे प्रतिज्ञापत्र येथे अपलोड करा

Thanks for submitting!Your Form Submitted Successefully!